START    O MNIE    ZALOGUJ
Menu
Pobierz
Wstęp

Komunikacja bezprzewodowa i sterowanie urządzeniami na odległość tak nam spowszedniało, że nikogo już dziś nie dziwi. Przyzwyczailiśmy się do sterowania np. telewizorem za pomocą pilota, który stał się w naszym domu bodaj pierwszym
i nieodłącznym synonimem bezprzewodowego sterowania. Nie dziwi nas także fakt sterowania za pomocą pilota centralnym zamkiem w samochodzie, a także alarmem, oświetleniem ogrodowym lub ogrzewaniem na odległość. Wszystko to, uczyniło nasze
życie wygodniejszym.
Dziś wszechobecnie ogarniające nas fale radiowe różnego pochodzenia, przesyłające
i udostępniające rozmaite sygnały czy usługi, jak chociażby bezprzewodowy Internet,
WiFi, nie są niczym nowym, lecz często nie wyobrażamy już sobie funkcjonowania
bez nich. Sposób wykorzystania fal radiowych do sterowania różnymi urządzeniami, 
stał się dziś niemal nieograniczony. Pamiętajmy jednak, że ten standardowy sposób wykorzystania urządzeń bezprzewodowych, do którego już zwykliśmy się przyzwyczaić
w naszym codziennym życiu - nie jest jedynym. Istnieją bowiem też inne niestandardowe formy wykorzystania fal radiowych - ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię.

Pozdrawiam
Lewandowski Przemysław

Copyright by www.domofreefon.pl